top of page
Galerij

SCHOLARSHIP
PROGRAM

Groep 2023.jpg
Studiebeursstudenten 2022-2023
i.s.m. Cambodian Children Border School

Onderwijs in de afgelegen gebieden van Cambodja is nog steeds niet evident. Hoewel de situatie langzaamaan verbetert, voltooit nog steeds zo'n 80% van Cambodjaanse jongeren het Hoger Middelbaar niet. 60% Van de lokale jeugd bereikt zelfs het vierde middelbaar niet; aldus cijfers van de Wereldbank.'

De belangrijkste oorzaak van deze slechte cijfers is armoede: ouders kiezen ervoor hun kinderen vroegtijdig aan het werk te zetten. Bovendien zijn scholen die hoger middelbaar aanbieden schaarser, dus verder gelegen, een extra drempel voor arme gezinnen.​

In het noorden van Cambodia waar we verschillende lagere en middelbare scholen bezochten leerden we eind 2016 Voeurn kennen. Een jonge leerkracht Engels in een middenschool.

's Avonds geeft hij extra Engelse les aan de kinderen uit de omgeving.​

 

Tijdens vele gesprekken die volgden leerden wij Vong Voern kennen als een zeer gedreven jonge man met vele dromen voor de kinderen uit zijn streek. Vooral het feit dat zoveel van zijn studenten hun middelbare school niet afmaken zit hem dwars.
We hielpen hem gaandeweg zijn Engelse school 'Cambodian Children Border School' uitbouwen en besloten een studiebeurs programma op te starten met hem als ankerpunt in Cambodja.

Doelstelling

We willen gemotiveerde, kansarme leerlingen financiele ondersteuning bieden en zo de grootste hinderpaal wegnemen om hun hoger middelbare school te beëindigen.​

Wat kost zo'n scholarship?

 

Op jaarbasis kost het $ 700 (€ 650) om een student naar de Hogere middelbare school te laten gaan.

 

Dit omvat zowel de schoolkosten als voeding en verblijf op school. Onderzoek heeft uitgewezen dat het essentieel is ook deze leefkosten in het pakket op te nemen, omdat de druk anders te groot blijft om te beginnen werken.

 

Lesgeld extra lessen: $ 30     (maandelijks)
Lesmateriaal           $  5     (maandelijks)

eten                     $ 24     (maandelijks)

slaapzaal               $  3     (maandelijks)

 

lesboeken              $   5      (jaarlijks)

kledij                    $  15      (jaarlijks)

    

Dit zijn de 5 beursstudenten die erbij komen  in 2022

Dit zijn de 5 beursstudenten die erbij komen  in 2021

6F783CD2-9723-480F-8FC0-8A36DDACE12E.jpeg

Dit zijn de 6 beursstudenten die erbij komen  in 2020

116263654_298830774701958_60803361299157

Dit zijn de 5 beursstudenten die erbij komen  in 2019

IMG_2106.JPG

Dit zijn de beurstudenten van 2018-2022

0F3C0E39-D9FE-40AB-876B-5E975EE0AD9D.png

Dit zijn de beursstudenten van 2017-2021

0F3C0E39-D9FE-40AB-876B-5E975EE0AD9D.png
bottom of page